Proloog:

Het jaar 2019 was een turbulent jaar voor de elektronische sigaret. De E-sigaret hysterie in Amerika kwam overwaaien naar Nederland dankzij de mainstream media en richtte enorme schade aan aan de opvatting over dit tabaksalternatief bij de publieke opinie. Allerlei experts kwamen uit hoekjes gekropen om op TV, Radio en Kranten hun onderbuikgevoelens te ventileren alsof dit de feiten waren. Hoe anders is de werkelijkheid geweest.

In Augustus kwamen de eerste berichten uit Amerika over opgenomen mensen in ziekenhuizen, maar ook doden als gevolg van elektronische sigaretten. Ook in Augustus werd al snel duidelijk dat er met de gebruikte vullingen van die e-sigaretten iets mis moest zijn. Illegale THC met als toevoeging Vitamine E acetaat (om de lage THC kwaliteit te verdoezelen) kwam al snel in beeld en voor huidige gebruikers al snel duidelijk dat dit de oorzaak moest zijn van de ellende. Immers 12 jaar lang dampen had voor niemand nog dit soort klachten opgeleverd en zeker niet zo plotseling.

De Mainstream media en ook het CDC (Amerikaanse volksgezondheidsinstituut) hield deze informatie onder de pet, en richtte de berichtgeving op conventionele liquid. Het gevolg was nog meer doden omdat men doorging met illegale THC/VitE cartridges te dampen en e-sigaretgebruikers die uit angst door de berichten terugstapten naar tabakssigaretten. Een enorm gevolg voor de volksgezondheid. Pas in December 2019 gaf CDC uiteindeijk toe dat het om illegale THC/VitamineE acetaat ging. De Mainstream media pakte dit natuurlijk niet meer op en gaat vervolgens verder met het rondverspreiden van de onjuiste informatie.

De impact voor de e-sigarettenbranche was aanzienlijk. Buiten een flinke daling in de omzet, bij sommige retailers tussen de 35 en 40%, zijn er ook een aantal vapehops over de kop gegaan. De daling in de trendlijn begon in september en ging door tot aan december. Vanaf december lijkt er een minieme ombuiging te ontstaan.

Er is veel tijd gaan zitten in het debunken (ontmaskeren) van zogenaamd wetenschappelijk onderzoek uit Amerika uit de stal van Stanton Glantz en zijn companen, die het keer op keer voor elkaar krijgt zijn onzin papers door de media op te laten pikken. Glantz staat bekend om zijn foutieve conclusies binnen zijn eigen rapporten. Angst koppen boven zijn publicaties die negatief uitvallen voor de e-sigaret maar inhoudelijk steeds aantoonbaar foute analyses, testsettings en interpretaties die niet op de gebruikte data gebaseerd zijn. Deze meneer is al redelijk op leeftijd, ergens in de 70 en lijkt soms erg verward. Het is nu de joker binnen de e-sigaretten researchers, terwijl hij in het verre verleden goed werk verrichtte met betrekking tot blootleggen van de negatieve eigenschappen van tabak. Echter, juist en wellicht daarom zijn zijn artikelen kaasje voor de mainstream media en worden deze papers klakkeloos geaccepteerd door de leken bij gezondheidsinstanties en zelfs het RIVM. Een aantal van deze leken worden vreemd genoeg opgevoerd bij TV, Radio en Kranten als de zogenaamde “experts” op dit gebied.  Overheidsbeleid wordt op basis van deze “experts” en instanties uitgevoerd. Wel hoor voor het contra-kamp, maar geen wederhoor voor het pro-kamp dus.

In dit e-sigaretklimaat rolden we dus het jaar 2020 binnen. Zo begin januari is het altijd traditie om te voorspellen wat het nieuwe jaar gaat brengen, en dat is nu precies wat ook de DampersOnline Club ook weer gaat doen. De prognose hieronder is deels gebaseerd op vaststaande feiten, statistiek en verwachtingspatronen. Het is een visie die niet per defintie uit zal komen, maar we vermoeden dat de werkelijkheid niet veel zal gaan afwijken.

De E-sigaret en Dampen in 2020

We winden er geen doekjes om, het wordt een pittig jaar. De naweeën van de Amerikaanse E-sigarettenhysterie dreunt nog door, zeker de komende drie maanden. Amerika worstelt met het smaakjesverbod, wat deels is doorgevoerd voor pod systemen zoals die van JUUL, maar niet voor gewone tanksystemen. Dit zou de jongeren ervan moeten weerhouden te experimenteren met e-sigaretten. We voorspellen voor Amerika een stijging in het aantal jeugdige rokers van tabakssigaretten. De FDA heeft daarbij kortgeleden een nicotinearme tabakssigaret goedgekeurd en probeert de esigaret de wind uit de zeilen te nemen.

Ook in Nederland zal het smaakjesgebeuren item worden in de e-sigarettendiscussie. de mainstream media zal al het e-sigarettennieuw negatief blijven publiceren en steeds terugvallen op de onjuiste informatie van de Amerikaanse E-sigarettenhysterie, en in twijfel blijven trekken dat de oorzaak de vulling THC/VitamineE acetaat was, door de woordjes “wellicht”, “vermoedelijk”, “waarschijnijk”, “misschien” toe te voegen aan deze oorzaak en zo toch twijfel te blijven zaaien. De Nederlandse media zal blijken weer meer op sensatie te zijn gericht, dan op feiten en waarheden.

We verwachten vanuit statistisch oogpunt anti e-sigaretcampagnes en/of negatief e-sigarettennieuws in golfbeweging met pieken rond April, Juli, Oktober en December. Potentiële rokers zullen de e-sigaret wantrouwig blijven bezien tot aan april dit jaar, daarna wordt de opvatting wat milder omdat er dan een relatief forse accijnsverhoging op sigaretten en shag komt. Vanaf dat punt valt te verwachten dat de e-sigaretten retail qua omzet wat beter gaat draaien. De verloren 35-40% wordt zeker niet geheel teruggewonnen. De propaganda tegen de e-sigaret zal namelijk rond dit tijdstip vermoedelijk weer aanwakkeren doordat gezondheidsclubjes, de TV longartsen en zogenaamde experts zullen proberen farmaceutische middelen in de strijd te gooien om rokers op die manier te laten stoppen. Het moment van de toch wel forse accijnsverhoging is voor hen het geschikte moment. De E-sigaret zal hier weer het zondebokje worden. Echter, een deel van de rokers raakt niet overtuigd van de negatieve propaganda en zal als alternatief toch kiezen voor de E-sigaret.

Slechte research zal vaker worden ontmaskerd door wetenschappers die de morele opvatting hebben dat wetenschap niet misbruikt dient te worden voor politieke of geldelijk gewin, bijvoorbeeld Farsalinos, Bates, Bauld et al. De ruzie tussen de pro-esigaret-wetenschappers en de contra-esigaret-wetenschappers  zal onverminderd doorgaan. Er zal in 2020 geen overeenstemming komen omdat de belangen te veel tegengesteld zijn. We vinden hierin het pro-esigaret kamp Groot-Brittannië (Public Health England) en het contra-esigaret kamp Amerika (Pro farma Stanton Glantz en kornuiten).

De Nederlandse politiek zal zich richten naar het contra-esigaretten kamp van de Amerikanen en Public Health England geheel negeren. Hiervoor zal het Trimbos instituut de credits gaan krijgen. Op Social Media zal het tegengeluid wel te horen te zijn, zowel op Facebook als op Twitter. Facebook zal in 2020 vermoedelijk strenger beleid ontwikkelen met betrekking tot publicaties op het netwerk.

Dampen in je eigen shop wordt per 1 juli verboden in Nederland, als ook op andere publiek toegankelijke locaties. Dit komt omdat dampen onder het rookverbod gaat vallen. Het testen van smaken in de shop wordt dan lastig, evenals het uitproberen van de hardware. België kent dit systeem al, maar daar lijkt het niet een echt probleem te zijn.
Het uitstalverbod zal vorm krijgen bij de supermarkten in de maand juli. Vapeshops met weinig financiële reserves zullen omvallen of filialen inleveren. Internetshops zullen lastiger nieuwe kopers kunnen bereiken. Verkoop zal in 2020 steeds meer verschuiven naar stenen winkels en minder via internet.

In Amerika komt er mogelijk een presidentswissel als de WeVapeWeVote beweging stand houdt en de daad bij het woord houdt. Echter, wanneer Michael Bloomberg president wordt, dan zullen de dampers in Amerika de strijd gaan verliezen en zullen de meeste e-sigaretten verboden worden. Wie het dan wel zou moeten worden is ons nog een raadsel die verscholen ligt in onze glazen bol.

Kortom, er komt nog wel het een en ander op de damperswereld af, maar als echte excessen uitblijven wordt 2020 niet zo’n hysterisch jaar als 2019 en komt er wat meer rust bij de publieke opinie en op de e-sigarettenmarkt.