bron: regulatorwatch | https://www.youtube.com/watch?v=MGXgPk1EuQQ

De afgelopen weken zien we hoe makkelijk mensen anderen hun wil willen opleggen in de vorm van geboden en verboden aan een kleinere groep terwijl die maatregel henzelf niet deert. Deze vorm van hypocrisie wordt dan ook nog eens gebezigd in hun veilige omgeving achter computer op facebook en twitter zonder kennis van zaken te hebben en wordt gevoed door een onderbuik gevoel wat is opgedrongen door de media of personen die autoriteit verkrijgen uit hoofde van hun functie.

Helaas schiet de kennis van de feiten bij hen vaak zeer te kort of worden er bedenkelijke wetenschappelijke onderzoeken gebruikt als argument. Dit is zeker van toepassing op de elektronische sigaret waarbij een soort van infantiele sociale intolerantie de boventoon voert.

In het geval van de elektronische sigaret is er iets vreemds aan de hand. Voor zo’n 400.000 mensen in Nederland is de e-sigaret een tabaksalternatief waarvan Public Health England, met overname door het Cancer Research Institute en de National Health Security, bewijst in een uitgebreid onderzoeksrapport *01) dat deze ten opzichte van het klassieke sigarettengebruik 95% minder schadelijk is in het gebruik. De Longarts Leon van den Toorn beweert dat dit rapport tot stand is gekomen middels wat gokwerk, maar dat is blijk geven van het feit dat hij dit rapport nooit heeft doorgelezen. Sterker nog, dit is wat hij heeft gehoord als een soort mantra op het ERS congres voor longartsen in Madrid, afgelopen september van dit jaar. Public Health England heeft hier een verweer *02) op geschreven.  Mevrouw Croes van het Trimbos instituut heeft dit blijkbaar ook opgevangen en niet gechecked. *03)

Die Europese Respiratory Society, een koepel voor Pneumologen, waar longartsen graag bij willen zitten, en waarin vooraanstaande farmaceuten zoals GlaxoSmithKline en Novatris denkelijk een stevige invloed laten gelden door sponsoring van het evenement, en waarbij de sprekers een goede band onderhouden met deze farmaceuten, staan tegenover de zienswijze van Public Health England. De ERS probeert dan ook waar mogelijk en met welk onderzoek wat dan ook voorhanden is aan te tonen dat de elektronische sigaret juist heel schadelijk is. Bij het laatste congres werd zelfs opgeroepen om de elektronische sigaret niet te ondersteunen op straffe van uitsluiting van de ERS en een spreekverbod op haar congressen. Best opmerkelijk omdat je dan als longarts dus het woord van de ERS moet verkondigen omdat je anders geen carrière meer kunt maken. De ERS is namelijk een belangrijk station voor die beroepsgroep. *04) Wiens belang is belangrijker ga je dan denken…

Men heeft geen IQ nodig van boven de 100 om al te begrijpen dat door het succes van de elektronische sigaret de producten om het roken te stoppen van farmaceuten gevaar lopen, en daarmee komen we bij de eerste reden van de oproep voor een verbod op de elektronische sigaret. Het zelfbelang en het beschermen van het eigen product. De Nicotinepleisters, de nicotine kauwgum, sprays en pillen. Met een verbod op de E-sigaret heb je geen last meer van deze geduchte concurrent, wat – hoewel het niet zo bedoeld is – toch een goed middel blijkt te zijn om niet meer de drang te hebben tot het roken van klassieke sigaretten *05) . Maar er is natuurlijk meer wat meespeelt.

Maar vanwaar dat media offensief van de laatste paar weken? Alles is begonnen natuurlijk met het THC/VitamineE acetaat gebeuren in de Verenigde Staten. Er kregen opeens tal van dampers last van hun longen en er zijn enkele doden gevallen. Het Centre for Disease Control  and Prevention (CDC) wist in Augustus al dat de factor THC een belangrijke indicator was voor de in de media genoemde “Mysterieuze Longziekte”. De CDC liet de waarschuwing voor THC liggen en richtte zich direct op het apparaat waarmee de THC werd toegediend, de E-sigaret dus. Pas een maand later zou de CDC toegeven dat het probleem in de THC/VitamineE acetaat combinatie zat voor het merendeel van de patiënten *06).

In de tussentijd ging het CDC bericht dat de elektronische sigaret beter niet meer gebruikt kon worden en als initiator werd gezien voor de “mysterieuze longziekte” de hele wereld rond met desastreuze gevolgen. Opeens gingen landen over op het verbieden van de elektronische sigaret, met als groot risico stijgende rokersdoden. Een voorbeeld is India waar nu een esigaretverbod geldt. Saillant detail is dat India een van de grootste tabaksproducenten is en de staat aandeelhouder is. Maar… alles onder het mom van de gezondheid en de bescherming van de jongeren. Het was blijkbaar wel een geschikte “trigger”  om de esigaret nu eindelijk eens in het slechtste daglicht ooit te zetten. Zeker met de oktobermaand in het zicht waar de traditionele  “stoppen met roken” actie in wordt gehouden als de  “Stoptober” campagne.

Dan is het 12 september. De voorzitter van het Nvalt plopt eerst op bij Hart van Nederland waarin hij zijn zorgen kenbaar maakt over de elektronische sigaret en zegt een onderzoek in Nederland te hebben gestart *07). Ondertussen koppen de kranten vrolijk door zonder dat ze het THC verhaal kennnen. In dat opzicht is de journalistiek een copy-paste gebeuren zonder dat er gekeken wordt naar bronnen of enige vorm van verificatie en diepgang. Vooral het AD heeft flink proberen te scoren met dit soort artikeltjes.

Propaganda *08) werkt middels herhalen van de boodschap, het overschreeuwen van het tegengeluid, het steeds doen lijken of de situatie erger wordt en de verdeel en heerstechniek binnen de social media. Dit principe wordt al actief gehanteerd sinds de jaren 30 van vorige eeuw. Het onderdeel Social Media had je toen nog niet, maar is voor dit soort doeleinden zeer bruikbaar gebleken.  Het is opvallend dat gedurende de maand september het aantal angstberichten werd opgevoerd en dat dit voornamelijk gebeurde op de Publieke Zender NPO.

Na zijn bezoek aan het ERS in Madrid, eind september gingen de remmen los bij Longarts Leon van den Toorn. Als een soort inquisiteur in dienst van de volksgezondheid werkte hij toe naar 7 oktober en werd hij naast longactivisten De Kanter en Dekker nu het meest bekende longarts van Nederland.
Op 7 oktober bereikte de berichtgevingen het hoogtepunt. Zowel kranten als TV als radio spoten de onbewezen beweringen  van Leon van den Toorn zijn Nvalt Nederland in met een fanatisme waar zijn Belgische collega’s verbaast bij stonden te kijken en niet schroomden te stellen dat zo het kind met het badwater werd weggegooid *09). Door massa beïnvloeding met foutieve informatie kon de publieke opinie worden bespeeld en terwijl de e-sigarettenshops en groothandels gebukt gingen onder het reclameverbod en de hierbij horende interpretatie dat men zich niet positief over de esigaret naar het publiek toe mag uitlaten. Het speelveld is zeer zeker niet gelijk.

Argumenten die binnen de propaganda campagne naar buiten werden gebracht zijn divers, maar clichématig. Het gateway effect is er een van. Jongeren zouden esigaretten dampen en dan overstappen naar klassieke sigaretten. Dan, de smaakjes zijn speciaal op jongeren gericht. De esigaret bevat schadelijke stoffen waar je kanker van krijgt. Nicotine is kankerverwekkend, er zijn patienten opgenomen met longklachten en hoesten fors bloed, en nog meer niet onderbouwde beweringen want..

Het gateway effect is de theorie dat jongeren die gaan dampen dan overstappen op de gewone sigaret. Daarbij stellen we dat die bewering parallel gaat met het domino-effect uit de jaren 50 met betrekking tot het communisme.. Het is uiteindelijk niet gebeurd. Het gateway effect is binnen het speelveld niet goed te meten, en ook de randfactoren zijn niet gedefinieerd. Het aantal dampers onder jongeren is gebaseerd op een telling voor “een keer gebruikt” zijn van de elektronische sigaret, maar niet op het “blijvend” gebruik. Hierbij komt ook nog de claim dat de smaakjes voor jongeren zouden zijn, waarbij de opstap naar een klassieke sigaret dan zou moeten leiden naar een klassieke sigaret die smaakt naar cola, blueberry, bananen en mango? Nou, die worden dus niet verhandeld, in elk geval niet in Nederland. De logica om van een lekker smaakje van de damper met nicotine te switchen naar een tabakssigaret lijkt hier van een andere planeet te komen. Er is hier dus ook geen werkbare data van, slechts een onderbuikgevoel. *10)

De smaakjes worden over het algemeen gekocht in de leeftijdscategorie 40-65 jarigen. Dat heeft ermee te maken dat men vindt dat smaakjes voorkomen dat men zin krijgt in een klassieke tabakssigaret. Natuurlijk worden er ook smaakjes verkocht aan jongeren, maar dat is een relatief klein deel van het aantal mensen dat dampt in Nederland en de UK. Door strenge regulering is het aantal dampers onder de 18 jaar zeldzaam en vanaf 18 zien we slechts een kleine groep die dampt maar daarvoor rookten. Dampen in Nederland en de UK is niet “cool” en daarmee is de situatie in Amerika geen referentiemateriaal.

Recent is er een muizenonderzoek geweest wat aan zou tonen dat de esigaret kankerverwekkend is. Een eerder onderzoek zagen we een jaar of vijf geleden ook al. Dat onderzoek, en dit nieuwe onderzoek is inmiddels getackeld op tal van punten. Zie bronverwijzing. *11)
Dat nicotine kankerverwekkend zou zijn is flauwekul. Het zou zelfs impliceren dat de Big Pharma nicotinepleisters en kauwgum dan ook carcinogeen zouden zijn. Er zijn overtuigende bewijzen om te stellen dat nicotine niet carcinogeen is. *12)

Als laatste de patiënten uit van den Toorn zijn retoriek. Het feit dat ze blijkbaar allen dampten, en dat er op het moment van onderzoek geen oorzaak te vinden was, leidt niet tot het causale verband dat de gemeenschappelijke overeenkomst van een esigaret dan de aanwijsbare reden van de ziekten zou zijn. Dat is te kort door de bocht. Van Toorn zegt bij Nieuwsuur *13) dat de patienten vooraf geen “grote” longziekte hadden. Dat impliceert dus dat er wel al klachten waren. Later zou de bloedophoestende man totaal geen longklachten hebben gehad. Hij had een esigaret van zijn dochter gebruikt en ging gelijk daarna bloed ophoesten. Dit is erg vergelijkbaar met het geval wat CDC publiceert op 4 september waar een man ook bloed ophoestte. *14). Alleen daar was het THC/VitamineE acetaat, geen reguliere dampvloeistof uit de vapeshop. Het vermoeden is dat dit toch een copy-paste voorbeeld is en niet realiteit is. Tevens omdat van den Toorn dit nogmaals aanhaalt maar dan met “meerdere patienten” in het NOS journaal *15) en vervolgens alleen dit voorbeeld noemt van die ene patient. Het is niet na te trekken of te controleren, maar onze twijfels zijn zeer aanwezig bij deze verklaring.

De overige symptomen die van den Toorn noemt, zijn ook symptomen die tal van andere oorzaken kunnen hebben, en ook in dit geval niet verifieerbaar. Op 13 september zei van den Toorn dat er drie patienten waren aangemeld. Hij zegt dat het heel goed kan zijn dat er over een paar dagen zes meldingen zouden zijn. En hoe verrassend, op 26 september zijn het aantal meldingen precies 6. ! Deze man wil ik graag mijn staatslot laten uitzoeken….

De E-sigaret verbieden, een oproep van longartsen, media en gemanipuleerd publieke opinie, terwijl het een minder schadelijk alternatief is voor rokers? De E-sigaret verbieden omdat het bewijs op lange termijn niet gekend is door de longartsen en ze niet weten wat er in zit? De E-sigaret verbieden omdat het Gateway principe niet is bewezen en juist volwassenen de smaakjes gebruiken? De E-sigaret verbieden omdat deze net zo goed of zelfs beter werken dan reguliere NRT’s? De E-sigaret verbieden zodat we weer stijgende cijfers krijgen van rokersdoden? De E-sigaret verbieden… gewoon omdat men sociaal intolerant is in dit land..

Verbieden!  Verbieden!  Verbieden! *16)

De afgelopen weken zien we hoe makkelijk mensen anderen hun wil willen opleggen in de vorm van geboden en verboden aan een kleinere groep terwijl die maatregel henzelf niet deert…… arm Nederland….

bronnen:
01)https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/733022/Ecigarettes_an_evidence_update_A_report_commissioned_by_Public_Health_England_FINAL.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/821179/Vaping_in_England_an_evidence_update_February_2019.pdf
02)
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vRGDuCKRjuN4s3iJeik6HOVbEfZTlIBCUXbNBJfSQXKDp68BxvWSF5NPzjrXKXFSbwCusorW71bkKjc/pub
03)
https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/zijn-e-sigaretten-gevaarlijk-trimbos-reageert/
04)
https://e-zigaretten-retten-leben.ch/fachgesellschaft-setzt-aerzte-unter-druck-um-die-e-zigarette-zu-vernichten/?fbclid=IwAR1i2Vx_GGgm9khKr4LQZ-UrScW44yi5__PZ4Nd454Jn8FUsi-rx4iAngJU
05)
https://www.europeanlung.org/en/news-and-events/media-centre/press-releases/first-trial-to-compare-e-cigarettes
06)
https://bgr.com/2019/09/30/vaping-illness-health-cdc-thc-products/
07)
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2019/grote-verdeeldheid-tussen-rokers-en-niet-rokers-over-verbod-op-e-sigaret/
08)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Propaganda_(communicatie)
09)
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/10/07/wij-willen-dat-geen-enkele-e-sigaret-nederland-in-komt-longar/
10)
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/733022/Ecigarettes_an_evidence_update_A_report_commissioned_by_Public_Health_England_FINAL.pdf
11)
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=-uaoM00jRfI&fbclid=IwAR0Riejv9G3IzH2v9Rx8Rn0JpPP8UZgCTwANvQwa9S3Yb8eJ2uOigASETkc
12)
https://blog.dana-farber.org/insight/2018/07/nicotine-cause-cancer/
13)
https://www.npostart.nl/nieuwsuur/13-09-2019/VPWON_1303251
14)
https://www.cbc.ca/radio/asithappens/as-it-happens-wednesday-edition-1.5270097/stay-away-from-e-cigarettes-doctor-warns-as-vaping-related-illness-sweeps-the-u-s-1.5270102
15)
https://www.npostart.nl/nos-journaal/26-09-2019/POW_04059513
16)
https://www.rtlnieuws.nl/economie/column/3870136/alles-moet-verboden-worden?fbclid=IwAR3WNE6J2g4mCzOuRtiK5cASwqf6AMXQhoBqQIJS-9dtw-zocZSIxmW6Hl8