Afbeelding van Ethan Parsa via Pixabay

Op 18 maart 2020 besloot België tot een “lockdown” om de besmetting van de bevolking door het Coronavirus te proberen in te dammen. Alle niet essentiële winkels moesten sluiten waar in dit geval ook vapeshops onder vallen. Na slechts nog een openingstijd te krijgen tot 12u00 moesten ze sluiten. Echter, Krantenkiosken, die tevens elektronische sigaretten verkopen (en natuurlijk tabakssigaretten) werden wel gezien als essentiële winkel. Het argument daarbij is dat deze voorzien in de informatie omtrent het Coronavirus middels hun te verkopen kranten. Vapeshops in België zijn hierover niet “amused” …

Covid-19 is een Sars virus variant die vorig jaar voor het eerst opdook in Wuhan, China. Het kenmerkt zich door een zeer snelle besmettingsgraad en een in sommige gevallen zeer agressief ziektebeeld toegespitst op de longen. Begin maart werd door de WHO dit virus een pandemie genoemd. Momenteel verspreidt het virus zich met enorme snelheid over de wereld. Meer informatie over Covid-19 is te vinden op de overheidssites

Nederland: Rijksoverheid

Belgie: Dienst Overheid

Afsluiten van gebieden om verspreiding te voorkomen

De reacties van overheden die met dit virus moeten dealen kiezen vaak voor indamming van de verspreiding. Ze sluiten dan complete gebieden in het land af of ze nemen vergaande sociale interactie maatregelen. Mensen mogen ouderen dan niet meer bezoeken, moeten thuis werken of blijven. Scholen gaan dicht en winkels die niet een essentiële functie hebben moeten sluiten. Bezoeken aan verzorgingshuizen zijn niet meer toegestaan. Reizen naar het buitenland wordt verboden, grenzen gaan soms dicht en meer van dit bewegingsbeperkende maatregelen. Bij deze maatregelen spreekt men soms van een “lockdown”.

Supermarkten, overige voedselwinkels, apothekers, tankstations en winkels of kiosken voor informatievoorziening blijven open omdat zij een essentiële functie hebben.

Andere overheden kiezen ervoor om minder verstrekkende maatregelen te nemen om bijvoorbeeld de medische zorg niet onnodig te laten pieken. De theorie van de groepsimmuniteit (Herd Immunity) wordt dan toegepast.

Dampers in het nauw

Nu is het probleem binnen de vape wereld dat mensen afhankelijk zijn van hun liquids en hardware (coiltjes, batterijen etc). De tabakssigaret kan binnen zo’n “lockdown” wel gekocht worden bij supermarkten en kiosken, maar vapeshops moeten onder diezelfde “lockdown” sluiten.

Dat laatste gaat uiteraard ten koste van de gezondheid van de mensen die zo’n esigaret gebruiken, en zeker niet terug willen naar de tabakssigaret. Immers, de esigaret was voor hen het middel waarmee ze de tabakssigaret hebben kwijt gespeeld, waardoor ze nu niet meer roken. Terug gaan roken kan nooit de bedoeling zijn.

Italie laat Vapeshops na beklag open voor publiek.

Ook in Italië moesten de vapeshops sluiten. Professor Ricardo Polosa, verbonden aan de Universiteit van Catania in Italië besloot hierop een beklagschrift te schrijven aan de Italiaanse regering. Polosa is al sinds jaren betrokken bij research naar de esigaret en wist middels zijn betoog de waarde van de esigaret voor de gebruikers van de esigaret over te brengen aan de Italiaanse regering. Het resultaat mocht er zijn. De Italiaanse regering ging overstag en gaf vapeshops permissie om te heropenen binnen de “lockdown”.

Ook Frankrijk gaat overstag en geeft vapeshops permissie om te heropenen.

In Frankrijk hetzelfde verhaal. Ook hier moesten vapeshops sluiten van de Franse regering omdat het geen essentiële winkels zouden zijn. Hier ging de overheid overstag door invloed van tabacoloog professor Dautzenberg, verbonden aan Ancien pneumologue Sorbonne Université et APHP Pitié Salpêtrière en de organisaties AIDUCE en FIVAPE. Vapeshops worden nu wel gezien als essentiële winkel en mogen nu open blijven.

In België moeten vapeshops sluiten, Kiosken met een zelfde assortiment mogen open blijven.

Dan België. De “lockdown” zorgt ervoor dat vapeshops moeten sluiten. Zij worden niet gezien als essentiële winkel. Echter krantenwinkels en kiosken die tabakssigaretten en esigaretten verkopen mogen wel open blijven. Belgische vapers zitten dus niet zonder liquid en hardware, maar de gespecialiseerde vapeshops zien met de sluiting van hun zaak nu wel een vorm van ongelijkheid. Het kan niet anders of hier zal een reactie op gaan volgen richting de Belgische regering.

Nederland nog niet in een “lockdown”, vapeshops nog open.

In Nederland is er nog geen sprake van het sluiten van winkels. De vapeshops zijn nog gewoon open en draaien momenteel meer omzet. Dit komt vooral omdat mensen wat meer inslaan om bij een mogelijke “lockdown” voldoende voorraad aan liquid en hardware te hebben. de verwachting is echter wel dat wanneer de esigaretgebruiker voorzien is, die omzetten weer terug komen op het niveau van februari. Dat niveau heeft nog steeds te kampen met de effecten die negatieve berichtvoering van de media hebben veroorzaakt door het EVALI (illegale THC/VitE Acetaat in esigaret cartridges) gebeuren in Amerika.

Als Nederland toch nog overgaat tot een “lockdown” valt te verwachten dat wanneer de overheid besluit dat vapeshops niet onder de essentiële winkels gaan vallen, de brancheorganisatie hier actie op zal ondernemen om te pogen de vapeshops wel als essentiële winkel te laten classificeren.

bronnen: Franse vapeshops weer open (Twitter), Italiaanse vapeshops weer open (Twitter), E-way (Facebook)