De eerste twee staten in de VS die de smaakjes in liquids voor e-sigaretten nu al hebben verboden zijn NewYork en Michigan. Er zullen er vermoedelijk meer volgen. Het verbod wordt ondersteund door zittend president van de VS, Trump. De dampersgemeenschap in de VS heeft al aangegeven dat hem dat stemmen gaat kosten. Het zou om ongeveer 10,2 miljoen stemmen kunnen gaan, wat er voor kan zorgen dat Trump geen tweede termijn gaat krijgen. Via Twitter doen dampers in de trendlijn #VapeBan de oproepen om een van de andere kandidaten te kiezen.

Het verbod op de smaakjes zou ervoor moeten zorgen dat jongeren niet gaan dampen. Dit geeft meerdere problemen. De grote meerderheid die smaakjes dampen zijn volwassenen die af willen van de tabaksmaak die ze kennen van het roken en middels het dampen ook dit roken kunnen laten. Het tweede probleem is dat wanneer de smaakjes niet legaal meer voorhanden zijn, deze in thuisbrouwsituaties zelf worden gemaakt en worden gedistribueerd in een illegaal circuit. Dit geeft de nodige risico’s omdat deze liquids niet worden gecontroleerd. En een derde probleem is dat vaporshops door het verbod op verkoop van de smaakjes hun voorraden moeten afschrijven en flinke verliezen draaien, waardoor veel shops het niet overleven. Het vierde probleem is een toename van werkeloosheid en een vijfde probleem dat een flink aantal dampers wellicht terug gaat vallen op gewone sigaretten, die, gek genoeg, daar nog steeds normaal verkrijgbaar zijn. Het zesde probleem is dat als gevolg van het vijfde probleem het aantal rokersdoden daar gaat stijgen.

Reden genoeg dus om te stellen dat dit verbod het einde gaat betekenen van het dampen daar, en een teruggang van jewelste in de kwaliteit van de gezondheid van de bevolking daar. De longartsen gaan het druk krijgen, net zoals voor het tijdsvak waarin het dampen niet bestond. Dit terwijl de afgelopen jaren het aantal rokers sterk aan het dalen was.

Op 7 oktober 2019 zullen de verboden van kracht zijn en worden gehandhaafd. Om kinderen te beschermen tegen de e-sigaret zullen de ouders van die kinderen vermoedelijk eerder overlijden omdat ze dan terug stappen op de gewone sigaret. De E-sigaret was voor hen een tabaksalternatief waarmee ze konden stoppen met roken. Nu dat wordt weggenomen ligt de weg om te gaan roken geheel weer open.

bron: Forbes