https://www.freepik.com/free-photos-vectors/technology

Nieuwsuur heeft in haar uitzending van 17 juli 2020 een verstrengeling blootgelegd tussen de politiek en het RIVM. Het blijkt dat het RIVM niet zo wetenschappelijk de Coronacrisis heeft benaderd maar meer het woord van de broodheer heeft nagesproken. Deze verstrengeling is een voorbeeld van wat de dampersgemeenschap al eerder vermoedde bij de onderzoeken naar de elektronische sigaret.

Als het RIVM onder invloed van de politieke agenda bij haar onderzoeken naar de elektronische sigaret in gelijke mate is beïnvloed door de politiek en gewerkt heeft naar vaststaande door politiek gedefinieerde doelen, dan heeft de elektronische sigaret als stoppen met roken middel in Nederland in elk geval nooit een eerlijke kans gehad.

Het verklaart daarentegen weer wel waarom het RIVM van haar rapport gebruik heeft gemaakt van Amerikaanse junk science die inmiddels door tal van wetenschappers ontkracht zijn, om een bepaalde uitkomst te krijgen in het kader van de vermeende schadelijkheid van de elektronische sigaret. De uitslagen waren namelijk zeer geschikt om toegepast te worden binnen het preventieakkoord en het anti rokersbeleid van Nederland.

Meermaals is o.a. door Acvoda en de Esigbond bewijs aangedragen dat het RIVM onderzoek op de e-sigaret rammelde als een oud auto, maar steeds werden de bewijzen hiervoor genegeerd door instanties en bewindvoerders. De publieke opinie is met dit soort onderzoeken eenvoudigweg geframed en op het verkeerde been gezet.

Nu bekend is geworden dat er inderdaad een belangenverstrengeling is tussen het RIVM en de Politieke agenda is hernieuwd onafhankelijk onderzoek naar de conclusie van het RIVM een noodzaak.

Bron: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2340999-rivm-en-ministerie-raakten-in-coronacrisis-te-veel-vermengd.html