Photo: Pixabay

Groot Brittannië is niet alleen op de wereldbol een eigenzinnig eiland, maar ook op politiek en op medisch gebied. Qua volksgezondheid zou je kunnen zeggen – als het om stoppen met roken gaat – dat ze werkelijk de gezondheid van het volk voor ogen hebben, terwijl elders op de wereld, dus ook in Nederland, het lijkt alsof andere belangen zwaarder wegen; vooral het financiële belang.

De hele wereld kampt met rokersdoden, maar Groot Brittannië is een van de weinige voorbeelden waar het aantal rokers drastisch is gedaald. Hoe hebben ze dat gedaan.. heel simpel.. door de elektronische sigaret te promoten als minder schadelijk tabaksalternatief en hier pontificaal en onbeweeglijk achter te gaan staan. Het Public Health systeem in Groot Brittannië laat zich niet vermurwen door fake-berichten van mainstream media of gezondheidsclubjes uit het buitenland. Ze staan 100% achter de bevindingen van Public Health England en de Royal court of Physicians, In die hoedanigheid wijken ze niet af van hun bevindingen.

Wat maakt Groot Brittannië zo eigenzinnig in het E-sigaretten debat?

Terwijl President Trump als uit een meest ondoordachte impuls de smaakstoffen in elektronische sigaretten navullingen verbiedt, terwijl het probleem ‘m zat in de “mysterieuze longziekte crisis” in illegale THC olie met VitamineE Acetaat blijft het in Groot Brittannië erg rustig. Relax and Vape on.. is daar het devies want in het Verenigd Koninkrijk zijn er geen opnames van patienten met “mysterieuze longziektes” in ziekenhuizen en geen doden als gevolg van het dampen. In ziekenhuizen vind je JUIST vapeshops om roken te ontmoedigen! jongeren starten nauwelijks met dampen en de volksgezondheidsautoriteiten staan volledig achter deze vorm van stoppen met roken. Het lijk erop dat van alle overheden het Verenigd Koninkrijk het verschil tussen rook en damp wèl kent en maakt daar onderscheid in. Het zou niet vreemd zijn als na de Brexit de Britse tabakswet voor het onderdeel E-sigaret heel anders gereguleerd gaat worden dan nu met de Europese versie.

“Als je nu niet rookt, ga dan niet dampen” zegt John Newton, directeur van Public Health England. “Maar.. als je wèl rookt dan is er geen beter middel te bedenken om te stoppen dan de elektronische sigaret”. Wat is er anders in het Verenigd Koninkrijk ten opzichte van Amerika of veel andere landen binnen en buiten de Europese Unie? Regelgeving. Voornamelijk op het gebied van reclame en nicotinehoeveelheid. In Groot Brittannië is de elektronische sigaret namelijk een “stoppen met roken” product en niet een product tot “opstap naar roken” zegt Bonnie Halpern-Felsher, professor aan de “pediatrics in Stanford Medicine’s Division of Adolescent Medicine”.

Angst zaaiende media en TV longartsen

In een Review van vorig jaar publiceerde PHE dat middels de E-sigaret er 20.000 rokers zijn gestopt met roken. Waar PHE zeer bezorgd om is, is dat meer dan de helft van de rokers nog steeds denkt dat de E-sigaret net zoveel of zelfs meer schadelijk is dan roken. En die zeer onterechte gedachte is ingeprent door de mainstream media en medici die werken met achterhaalde en onjuiste informatie. We zien dit helaas ook terug in Nederland, waar zenders zoals de NPO/NOS en RTL4 complete media offensieven organiseren om het denkbeeldige gevaar van de elektronische sigaret maar aan te stippen. Ook kranten zoals het Algemeen Dagblad, NRC Handelsblad, Telegraaf en Volkskrant doen hier gevaarlijke duiten in het zakje, want.. Door angst te zaaien blijven mensen roken en zorgen ze er zelfs voor dat een aantal dampers, die het 95% minder schadelijk alternatief gebruiken (dampen) terug stappen naar gewoon roken.

Zelfs Longartsen die de elektronische sigaret nauwelijks kennen of uberhaupt nooit gezien hebben,  de werking ervan niet kennen en met veel bravoure “het wel eens even gaan vertellen” zijn geen toevoeging aan de oplossing van het probleem. Het gevolg hiervan is dat je kunt stellen dat deze media en zelfs slecht geïnformeerde TV longartsen met hun fake berichten en bakerpraatjes verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor tal van extra rokersdoden in de nabije toekomst.

De schadelijkheid van nicotine is gebaseerd op sigarettenrook

PHE zegt hierbij dat slechts 10% van de volwassenen begrijpt dat niet de nicotine hier het schadelijke element is, maar de cocktail van verbrandingsproducten uit sigaretten (rook). Nicotine is in de loop van de tijd op een schopstoel komen te staan omdat men in het verleden dacht dat dit het hoofdbestandsdeel was van verslaving in een sigaret. Als nicotine wordt los gezien van de chemicaliën in rook, dan blijft er een opwekkende stof over die vergelijkbaar is met een aantal koppen pittige koffie. Daar is niks schadelijks aan. De schadelijkheid op hart en vaten is gebaseerd op het roken van sigaretten, en de nicotine krijgt hiervan de schuld. Hoe anders zit het in elkaar. Cardioloog Farsalinos toont aan dat damp uit de E-sigaret nauwelijks effect heeft op het Cardiovasculaire systeem van de mens, terwijl de damp wel degelijk nicotine bevat. Een logische redenatie zorgt er dan voor dat duidelijk is dat het probleem dan dus in de rook zit en niet in de nicotine “an sich”.

De terugkerende mythe van het gateway effect

Het gateway effect is een mythe. Jongeren zouden de e-sigaret als opstap nemen om te gaan roken. Het is echter zo dat als een jongere gaat dampen deze kiest voor smaakjes al dan niet met nicotine. De doorstap naar roken is daarbij niet logisch omdat er nu eenmaal geen aarbeien sigaretten bestaan, ook geen bananensigaretten, of blueberry sigaretten, geen cola sigaretten, geen red bull sigaretten, niks van dat. Voor de nicotine hoeven ze het niet te doen want dat kunnen ze binnen het assortiment e-sigaretten ook krijgen. Verder zien we alleen in de onderzoeken dat jongeren “het eens geprobeerd hebben”, maar geen cijfers over welke jongeren nog dampen en hoeveel van hun zijn gaan roken als opvolging van het dampen. Het is in de werkelijkheid dan ook nog eens heel moeilijk om dit te meten. Wel kan het voorkomen dat jongeren die al rookten overstappen op e-sigaretten en binnen sommige omstandigheden, bijvoorbeeld bangmakerij?, terugstappen naar sigaretten. Hoeveel dat er zijn is niet bekend.

In de USA is het aantal jongeren die dampen hoger, maar het aantal jongeren daar is nu eenmaal een veelvoud dan dat van Engeland of bijvoorbeeld Nederland en België. Die aantallen moeten dus in relatie worden gebracht met het aantal inwoners. Ook daar is de meting gebaseerd op “experimenteel gebruik”. Een verschil met Europa is wel dat daar meer beïnvloeding is op de jongeren omdat goede regelgeving omtrent reclame gericht op jongeren voor elektronische sigaretten ontbreekt. Denk maar aan de Juul campagnes uit het verleden waar begin twintigers voor de campagne werden gebruikt wat JUUL op veel kritiek kwam te staan. Op de scholen daar kent men dan ook de term JUULen, wat hier niet voorkomt.

Het verbod op smaakjes

Nu het “mysterieuze longziekte probleem” definitief is toegekend aan illegale THC olie/ VitamineE acetaat vullingen voor e-sigaretten, en dit geen reden meer kan zijn om alle e-sigaretten te verbieden gaat de focus opeens naar de smaakjes. Met goede regelgeving kun je voorkomen dat jongeren gaan dampen, maar de smaakjes worden toch echt gebruikt door volwassenen (hier in Nederland voornamelijk ex rokers tussen de 40 en 65 jaar), die niet meer geconfronteerd willen worden met tabak of tabakssmaken. Een smaakjesverbod is dan een van de minst effectieve maatregelen om jongeren niet aan het dampen te brengen, maar tevens ontneem je de mogelijkheid voor volwassenen om via de e-sigaret buiten schot van de tabaksverleiding te houden. Je wilt juist niet “getriggerd” worden, maar als er alleen tabakssmaakjes verkrijgbaar zijn vermindert het het positieve effect van dit middel als alternatief voor tabak. Zonder smaakjes is de kans een stuk groter dat deze ex-rokers weer gaan roken.  In Nederland is het aantal dampende jongeren relatief laag. Het is niet cool en ze kunnen er moeilijk aan komen door de NIX18 regelgeving. Professor Linda Bauld, professor public health aan de Universiteit van Edinburgh zegt hierover: “it would be a mistake for the United States to ban flavored e-cigarettes.” en

“It is true that a rising number of American teenagers have tried or recently used flavored vapes and this has caused alarm. But by removing all these products from the market, the proposed US policy forgets that the flavors are an important part of the appeal to adult smokers trying to quit smoking,”

“In Europe, flavored e-cigarettes have contributed to recent declines in adult smoking and well-conducted randomized controlled trials show that these products do help people quit.”

De illusie dat een E-sigaretverbod de volksgezondheid zou dienen

Zo’n 35 miljoen naar schatting van CNN dampers over heel de wereld zweren bij het gebruik van de elektronische sigaret. In 39 landen heeft de overheid daar de elektronische gebruik verboden. Daar zijn verschillende redenen voor. Verboden van elektronische sigaretten zien we veel in landen die zelf een flinke tabaksindustrie hebben, zoals India. Anderen stelden de verboden in op basis van cultuur of financiële redenen. Weer anderen vanwege onwetendheid en menen (ten onrechte) dat ze hiermee de volksgezondheid van hun land dienen. In sommige van die landen kun je zelfs een gevangenisstraf krijgen als je een elektronische sigaret dampt. Gewone sigaretten, goed voor honderdduizenden rokersdoden wereldwijd per jaar, zijn daar wel  gewoon te koop.

Epiloog

Hoe lang zal het duren voor heel de wereld het voorbeeld van Groot Brittannië volgt en werkelijk zich zorgen maakt om de volksgezondheid. We denken dat dat nog tientallen jaren gaat duren. In de tussentijd gaan “e-cigarette advocates” door met het voeren van bewijs op de effectiviteit en de nagenoeg onschadelijkheid van de elektronische sigaret. In Groot Brittannië zal met het huidige beleid en wellicht na de Brexit met nog positiever beleid het aantal rokers in snel tempo verminderen. En Nederland?… Dat kiest ervoor om de elektronische sigaret zoveel mogelijk onder het vloerkleed weg te steken en deze dood te reguleren…. Verschil in inzicht met grote gevolgen…

bronnen:
CNN Health: The US and UK see vaping very differently. Here’s why
RCOP: Royal College Of Physicians Says E-Cigarettes Can ‘Prevent Almost All The Harm From Smoking’
Farsalinos: e-sigaretten verstijven de vaten niet
Farsalinos: Geen nadelige effecten op bloed en zuurstoftoevoer naar het hart bij E-sigaret
Farsalinos: De e-sigaret verbetert bloeddruk bij rokers
Bernd Mayer: Das Suchtpotenzial beim Dampfen ist deutlich niedriger im Vergleich zum Rauchen
RSPH: Royal Society for Public Health: Nicotine “no more harmful to health than caffeine”
ASH: Action on Smoking and Health: Briefing: Electronic Cigarettes
ASH: Action on Smoking and Health: Use of e-cigarettes among young people in Great Britain june 2019